KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W KATEDRZE EKSPLOATACJI STATKU NA WYDZIALE NAWIGACYJNYM

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO  ASYSTENTA  W GRUPIE PRACOWNIKÓW  DYDAKTYCZNYCH
 

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 26.04.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.05.2022 do godz. 14:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 27.05.2022

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

 • wykształcenie wyższe w zakresie prawa, w tym prawa morskiego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych,
 • tytuł zawodowy Radca Prawny – profesjonalny pełnomocnik procesowy,
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie Proficiency
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu wykładów na wyższych uczelniach morskich, doświadczenie w prowadzeniu wykładów w języku angielskim,
 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu prawa morskiego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, współpracy z ubezpieczycielami i brokerami w ramach postępowań arbitrażowych, opiniowania i negocjowania warunków umów w ramach negocjacji, opiniowania i negocjowania warunków w trybie zamówień publicznych,
 • znajomość rynku morskiego/shippingowego krajowego i międzynarodowego w działalności pozaedukacyjnej,

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,
 • CV,
 • kserokopia posiadanych dyplomów.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Katedra Eksploatacji Statku, Al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia, tel. 58 558 61 58

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

FORM FOR EMPLOYERS                                        

INSTITUTION: GDYNIA MARITIME UNIVERSITY

CITY: GDYNIA, POLAND

POSITION: TEACHING ASSISTANT

POSTED: 26.04.2022

EXPIRES: 26.05.2022, 2:00 PM

WEBSITE:  http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

KEY WORDS:  Maritime law, Transport law, Insurance

DESCRIPTION (field, expectations, comments): higher education in the field of law, including maritime law, civil law, labor law, public procurement law,

- the professional title of Attorney-at-Law - professional litigation attorney,

- fluent knowledge of English at the Proficiency level

- at least 2 years of experience in lecturing at maritime universities, experience in conducting lectures in English,

- practical knowledge of issues in the field of maritime law, civil law, labor law, public procurement law, cooperation with insurers and brokers as part of arbitration proceedings, giving opinions and negotiating contract terms as part of negotiations, giving opinions and negotiating conditions under public procurement procedures,

- knowledge of the domestic and international maritime / shipping market in non-educational activities,

- APPLYING CANDIDATES ARE ASKED TO PREPARE:

- An application for employment addressed to the Rector of Gdynia Maritime University

- CV

- photocopy of the diplomas held

- photocopy of certificates

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

mgr W. Szostak
26.04.2022
Wprowadzenie:
w.szostak 26.04.2022
Ostatnia modyfikacja:
w.szostak 26.04.2022
Wytworzenie informacji:
UM w Gdyni, mgr W. Szostak, wtorek, 26 Kwiecień, 2022
Wprowadzenie:
w.szostak, 26.04.2022
Ostatnia modyfikacja:
w.szostak, 26.04.2022