Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Nawigacji - konkurs rozstrzygnięty w dniu 24.08.2020

Konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Nawigacji  - rozstrzygnięty w dniu 24.08.2020r.
 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Nawigacji - w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

mgr inż. Jakub Janiak .

Uzasadnienie:

Pan mgr inż. Jakub Janiak spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona z nim rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada on wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

mgr Weronika Szostak
29.10.2020
Wytworzenie informacji:
UM w Gdyni, mgr Weronika Szostak, czwartek, 29 Październik, 2020
Wprowadzenie:
w.szostak, 29.10.2020
Ostatnia modyfikacja:
w.szostak, 29.10.2020