Zaświadczenia lekarskie

        Informacje dla kandydatów do Akademii Morskiej w Gdyni

  • Kandydaci na specjalności nie będące specjalnościami morskimi nie składają żadnych zaświadczeń o stanie zdrowia.
  • Kandydaci na specjalność morską na Wydziale Nawigacyjnym dostarczają ważne morskie świadectwo zdrowia przy składaniu dokumentów.
  • Morskie świadectwo zdrowia nie jest  wymagane przy składaniu dokumentów od kandydatów na specjalności morskie na Wydział Mechaniczny i Elektryczny. Świadectwo to będzie wymagane w trakcie studiów przed rozpoczęciem pierwszej praktyki morskiej.
  • Zestaw badań lekarskich dla kandydatów w celu uzyskania morskiego świadectwa zdrowia: OB, morfologia, mocz, cukier we krwi, WR, HIV, kobiety - test ciążowy lub zaświadczenie od ginekologa, RTG płuc z opisem, EKG z opisem, stomatolog - zaświadczenie o stanie uzębienia, laryngolog - zaświadczenie o pracy na wysokościach, neurolog - zaświadczenie o pracy na wysokościach, okulista - zaświadczenie o pracy na wysokościach, kał na nosicielstwo - 3 badania, książeczka wojskowa (w przypadku kat. D + E należy najpierw porozumieć się z lekarzem), paszport. Na świadectwie zdrowia musi być zamieszczony wpis "zdolny do  pracy na wysokości powyżej 3 metrów", wpis "o braku nosicielstwa durów i paradurów brzusznych" (zamiast tego wpisu  może być dołączone ksero wyników badań sanepidowskich) oraz wpis "test na alkohol i narkotyki negatywny".
  • Osoby przyjęte na I rok studiów na kierunek Towaroznawstwo składają kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub  oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych.
  • Koszty badań lekarskich, uzyskanie książeczki zdrowia i orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych pokrywają kandydaci.

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

Prorektor ds Kształcenia
20.03.2013
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 20.03.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 27.02.2017