Informacje o zaświadczeniach lekarskich dla kandydatów do Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2016/2017

Informacje o zaświadczeniach lekarskich dla kandydatów do Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2016/2017

(załącznik 4)

1. Kandydaci na specjalności nie będące specjalnościami morskimi nie składają żadnych zaświadczeń o stanie zdrowia.

2. Kandydaci na specjalność morską na Wydziale Nawigacyjnym dostarczają ważne morskie świadectwo zdrowia przy składaniu dokumentów.

3. Morskie świadectwo zdrowia nie jest  wymagane przy składaniu dokumentów od kandydatów na specjalności morskie na Wydział Mechaniczny i Elektryczny. Świadectwo to będzie wymagane w trakcie studiów przed rozpoczęciem pierwszej praktyki morskiej.

4. Zestaw badań lekarskich dla kandydatów w celu uzyskania morskiego świadectwa zdrowia: OB, morfologia, mocz, cukier we krwi, WR, HIV, kobiety - test ciążowy lub zaświadczenie od ginekologa, RTG płuc z opisem, EKG z opisem, stomatolog - zaświadczenie o stanie uzębienia, laryngolog - zaświadczenie o pracy na wysokościach, neurolog - zaświadczenie o pracy na wysokościach, okulista - zaświadczenie o pracy na wysokościach, kał na nosicielstwo - 3 badania, książeczka wojskowa (w przypadku kat. D + E należy najpierw porozumieć się z lekarzem), paszport. Na świadectwie zdrowia musi być zamieszczony wpis "zdolny do  pracy na wysokości powyżej 3 metrów", wpis "o braku nosicielstwa durów i paradurów brzusznych" (zamiast tego wpisu  może być dołączone ksero wyników badań sanepidowskich) oraz wpis "test na alkohol i narkotyki negatywny".

5. Osoby przyjęte na I rok studiów na kierunek Towaroznawstwo składają kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub  oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych.

6. Koszty badań lekarskich, uzyskanie książeczki zdrowia i orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych pokrywają kandydaci.

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

Prorektor ds Kształcenia
20.03.2013
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 20.03.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 07.10.2016