Wybory na kadencję 2016-2020

Nr 313/XV z dnia 17.12.2015 w sprawie podziału na okręgi wyborcze tworzone do wyborów do Zebrania Przedstawicieli na kadencję 2016-2020.

Nr 304/XV z dnia 26 listopada 2015r. w  sprawie zatwierdzenia składu Komisji Wyborczej Akademii na kadencję 2016-2020.

Nr 322/XV z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności wyborczych.

Nr 323/XV z dnia 28.01.2016r. w sprawie podziału  mandatów przedstawicieli studentów i doktorantów do składu Kolegium Elektorów Akademii na kadencję 2016-2020.

Nr 324/XV z dnia 28.01.2016r. w sprawie podziału mandatów przedstawicieli studentów i doktorantów w Senacie na kadencję 2016-2020.

Wydziałowe Komisje Wyborcze

Komunikaty Wydziałowych Komisji Wyborczych

Uchwały i Komunikaty Komisji Wyborczej Akademii na kadencję 2016-2020

Komunikat Nr 1

Komunikat Nr 2

Komunikat Nr 3

Komunikat Nr 4

Komunikat Nr 5

Komunikat Nr 6

Komunikat Nr 7

Komunikat Nr 8

Komunikat Nr 9

Komunikat Nr 10

Komunikat Nr 11

Komunikat Nr 12

 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

Redakcja BIP
13.01.2016
Wprowadzenie:
G.Pawłowska 13.01.2016
Ostatnia modyfikacja:
G.Pawłowska 09.06.2016