WM

  • dr hab. inż. Andrzej Miszczak prof. nadzw. AM w Gdyni - Dziekan Wydziału
  • dr inż. Justyna Molenda - Prodziekan ds. dydaktycznych
  • dr inż. Mariusz Giernalczyk prof. nadzw. AM w Gdyni - Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i praktyk
  • dr hab. inż. Robert Starosta prof. nadzw. AM w Gdyni - Prodziekan ds. studenckich i naukowych

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

Redakcja BIP
01.08.2013
Wprowadzenie:
E.Pryłowska 01.08.2013
Ostatnia modyfikacja:
G.Pawłowska 07.09.2016