Sprawozdania Rektora

1. Sprawozdanie z rocznej działalności Akademii Morskiej w Gdyni - zgodnie z art. 35 ust.1 Ustawy z 27.07.2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z póżn. zm.) 

 

2. Sprawozdanie Rektora z roczenej działalności Akademii Morskiej w Gdyni

za rok 2009 
za rok 2010 
za rok 2011  
za rok 2012  
za rok 2013
za rok 2014
za rok 2015
za rok 2016
 
 
 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

Redakcja BIP
14.08.2013
Wprowadzenie:
E.Pryłowska 14.08.2013
Ostatnia modyfikacja:
D.Bogusz 20.04.2018