Sprawozdania Rektora

Sprawozdania Rektora

1. Sprawozdanie z rocznej działalności Akademii Morskiej w Gdyni - zgodnie z art. 35 ust.1 Ustawy z 27.07.2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z póżn. zm.) 

 

 

2. Sprawozdanie Rektora z rocznej działalności Akademii Morskiej w Gdyni

 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

Redakcja BIP
14.08.2013
Wprowadzenie:
E.Pryłowska 14.08.2013
Ostatnia modyfikacja:
G.Pawłowska 23.02.2017