Członkowie Senatu Akademii Morskiej w Gdyni na kadencję 2016-2020

Rektor, prorektorzy

 • Prof. dr hab. inż. Janusz ZARĘBSKI  - przewodniczący Senatu
 • Dr hab. inż. Ireneusz CZARNOWSKI, prof. nadzw. AMG - prorektor ds. nauki
 • Dr hab. inż. Mirosław CZECHOWSKI, prof. nadzw.AMG  - prorektor ds. kształcenia
 • Dr hab. inż. kpt.ż.w. Henryk ŚNIEGOCKI, prof. nadzw.AMG - prorektor ds. morskich

Dziekani

 • Dr  hab. Leszek SMOLAREK, prof. nadzw. AMG - dziekan WN           
 • Dr hab. inż. Andrzej MISZCZAK, prof. nadzw. AMG - dziekan WM
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof GÓRECKI - dziekan WE 
 • Prof. dr hab. Andrzej GRZELAKOWSKI - dziekan WPiT         

Wydział Nawigacyjny

 • Prof. dr  hab. inż. Cezary SPECHT
 • Prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam WEINTRIT
 • Dr hab.inż.kpt.ż.w. Ryszard WAWRUCH, prof. nadzw. AMG                                             
 • Dr inż. Tomasz NEUMANN                             

Wydział Mechaniczny

 • Dr hab. inż. Lech MURAWSKI,  prof. nadzw. AMG                         
 • Dr hab. inż. Robert STAROSTA, prof. nadzw.AMG
 • Dr hab. inż. Kazimierz WITKOWSKI, prof. nadzw. AMG
 • Dr inż. Mirosław DERESZEWSKI                                          

Wydział Elektryczny

 • Prof. dr hab. inż. Janusz MINDYKOWSKI                             
 • Dr hab. inż. Andrzej BORYS, prof. nadzw. AMG                              
 • Dr hab. inż. Daniel  WOJCIECHOWSKI, prof. nadzw. AMG
 • Dr  inż. Karol KORCZ

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

 • Dr hab. inż. Aneta OCIECZEK, prof. nadzw. AMG               
 • Dr hab. Adam PRZYBYŁOWSKI, prof. nadzw. AMG          
 • Dr hab. inż. Aleksandra WILCZYŃSKA, prof. nadzw. AMG
 • Dr inż. Przemysław DMOWSKI                                                                        

Reprezentanci pozostałych nauczycieli i pracowników

 • Dr Andrzej LACHOWICZ - przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
 • Mgr Dariusz FANSLAU - przedstawiciel pracowników niebędących naucz. akad.

Reprezentanci studentów                                                                   

 • Mgr inż. Ewa KRAC - przedstawiciel doktorantów AMG
 • Kamil ZIMNY - student RWN                             
 • Anna POLITO  - student RWN
 • Bartłomiej BARANOWSKI - student RWM         
 • Michał MATULEWSKI - student RWM
 • Mateusz WIŚNIEWSKI  - student  RWE
 • Paweł DRAWSKI - student RWE
 • Maja BOBER - student WPiT
 • Agnieszka KŁUSEK - student WPiT           

W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą:

 • Mgr Dariusz FANSLAU - kwestor
 • Mgr Jolanta MACIEJEWSKA - dyrektor Biblioteki Głównej                                                                        
 • Marek LUBOWIECKI - przewodniczący Zw. "Solidarność"           
 • Dr inż. Jacek HAŁACZKIEWICZ - przewodniczący Zw.Zaw.Pracowników AMG

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

Biuro Rektora
02.07.2013
Wprowadzenie:
D.Bogusz 02.07.2013
Ostatnia modyfikacja:
D.Bogusz 14.02.2018