Marynarz na statku szkolnym "Horyzont II"

Stanowisko:

Marynarz

Wymiar czasu pracy:

1 etat

Jednostka/komórka organizacyjna: 

Horyzont II

Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe: 

- świadectwo marynarza wachtowego (OS);

- mile widziane doświadczenie na stanowisku marynarza wachtowego (OS);

- aktualne międzynarodowe morskie świadectwo zdrowia;

- świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa (Basic safety certificate), dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony na statku.

Przewidywana data zatrudnienia:  

18.06.2018 r.

Dokumenty: CV, list motywacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) należy przesyłać na adres armatoratam.gdynia.pl do 08.06.2018 r. podając w tytule nazwę stanowiska. Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

AMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski
28.05.2018
Wprowadzenie:
M.Sieniawska 28.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Sieniawska 18.06.2018