Oficer elektryk na statku szkolnym „Dar Młodzieży”

Akademia Morska w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko oficera elektryka na statku szkolnym "Dar Młodzieży".

Wymagania:

  • dyplom Oficera Elektroautomatyka Okrętowego;
  • doświadczenie na stanowisku oficera elektroautomatyka;
  • aktualne międzynarodowe morskie świadectwo zdrowia wraz z orzeczeniem epidemiologicznym;
  • świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, ITR, pierwsza pomoc medyczna;
  • świadectwo ratownika;
  • świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony statku.

 

Przewidywana data zatrudnienia: 28.04.2018 r.

 

Dodatkowe informacje: Aplikację (CV  i  list motywacyjny), podanie o zatrudnienie oraz oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.922)" prosimy przesyłać w terminie do 31.03.2018 r. na adres armatoratam.gdynia.pl podając w tytule nazwę stanowiska.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

AMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski
02.03.2018
Wprowadzenie:
M.Sieniawska 02.03.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Sieniawska 02.03.2018