Kucharz/młodszy kucharz na statku szkolnym„Dar Młodzieży”

 

Stanowisko: kucharz/młodszy kucharz na statku szkolnym

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Jednostka/komórka organizacyjna: Dar Młodzieży

Wymagania kwalifikacyjne:

- świadectwo kucharza okrętowego/młodszego kucharza;

- wykształcenie gastronomiczne;

- doświadczenie na stanowisku kucharza;

- aktualne międzynarodowe morskie świadectwo zdrowia;

- świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa (Basic safety certificate) oraz dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami
w zakresie ochrony statku;

- książeczka sanitarno-epidemiologiczna.

 

Przewidywana data zatrudnienia: Marzec 2018 r.

 

Dokumenty: CV oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.922) należy składać na adres armatoratam.gdynia.pl terminie do 16 lutego 2018 r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

AMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski
13.02.2018
Wprowadzenie:
M.Sieniawska 13.02.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Sieniawska 13.02.2018