Ratownik Wodny

Stanowisko: Ratownik wodny

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Jednostka/komórka organizacyjna: Pływalnia Kryta

Wymagania kwalifikacyjne,Wykształcenie, Doświadczenie zawodowe

-uprawnienia ratownika WOPR

-ukończony kurs pierwszej pomocy kwalifikowanej (KPP)

- doświadczenia w pracy na Pływalni Krytej

- ukończony 18 rok życia

- dyspozycyjność, sumienność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków

Dokumenty: CV, kserokopia legitymacji WOPR, kserokopia certyfikatu KPP oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.922) należy składać na adres e-mail: administracjaatpraca.am.gdynia.pl
w terminie do 15.09.2017 r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

AMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Zastępca Kierownika Działu Gospodarczego
01.09.2017
Wprowadzenie:
M.Krakowska 01.09.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Krakowska 04.09.2017