Pracownik gospodarczy

Stanowisko: Pracownik gospodarczy

Wymiar etatu: pełny etat (3 etaty)

Jednostka/komórka organizacyjna: Pion Kanclerza

Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

- wykształcenie co najmniej zawodowe

- odpowiedzialność, zaangażowanie, sumienność, umiejętność pracy w zespole

- dobra organizacja i kultura osobista

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do dźwigania i wykonywania ciężkiej pracy fizycznej

Przewidywana data zatrudnienia: Sierpień 2017r.

Dokumenty: CV oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.922) należy składać na adres: rekrutacjaatpraca.am.gdynia.pl  (podając w tytule nazwę stanowiska) lub osobiście w Dziale Kadr i Płac
w pokoju F-26 w terminie do 21 sierpnia 2017 roku.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Podmiot udostępniający: 

AMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Kwestor AMG
13.07.2017
Wprowadzenie:
M.Krakowska 13.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
J.Fiedorczuk 03.08.2017