Kucharz / piekarz

Stanowisko:

Kucharz/piekarz

Wymiar czasu pracy:

1 etat

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie

Doświadczenie zawodowe

  • Świadectwo Kucharza Okrętowego
  • Doświadczenie na stanowisku Kucharza Okrętowego
  • Aktualne Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia, książeczka żeglarska
  • Świadectwo Przeszkolenia w Zakresie Bezpieczeństwa (Basic Safety Certificate) oraz w zakresie problematyki   ochrony na statku dla członków załóg z wyznaczonymi obowiązkami, ratownika
  • Książeczka sanitarno-epidemiologiczna

Przewidywana data zatrudnienia:

05.08.2017r.

Dokumenty

Aplikację (CV  i  list motywacyjny), podanie o zatrudnienie oraz oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.922)" prosimy przesyłać w terminie do 24.07.2017r., na adres  armatoratam.gdynia.pl podając w tytule nazwę stanowiska.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

 

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

AMG Dział Armatorski

Wytworzył informację:

Dział Kadr i Płac
13.07.2017
Wprowadzenie:
M.Pałka 13.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Pałka 13.07.2017