Kapitan

Stanowisko:

Kapitan

Wymiar czasu pracy:

1 etat

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie

Doświadczenie zawodowe

  • Dyplom kpt. ż. w.
  • Doświadczenie na stanowisku kapitana w żegludze dalekomorskiej
  • Aktualne Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia i książeczka żeglarska
  • Aktualne certyfikaty i świadectwa, w tym: bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna, ppoż st. wyższy, ITR-y, świadectwo ratownika, opieka medyczna nad chorym, SSO, ARP-a na poziomie zarządzania, operatora GMDSS, kodeks ISM, ECDIS, nautyczne dowodzenie statkiem, HAZMAT

Przewidywana data zatrudnienia:

30.06.2017r.

Dokumenty

CV, list motywacyjny, podanie o zatrudnienie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2016 poz. 922) należy składać na adres armatoratam.gdynia.pl w terminie do  22.06.2017 roku podając w tytule nazwę stanowiska.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

AMG Dział Armatorski

Wytworzył informację:

Dział Kadr i Płac
09.06.2017
Wprowadzenie:
M.Pałka 09.06.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Pałka 09.06.2017