Oficer wachtowy

Stanowisko:

Oficer Wachtowy

Wymiar czasu pracy:

1 etat

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie

Doświadczenie zawodowe

  • dyplom Oficera Wachtowego
  • doświadczenie na stanowisku Oficera Wachtowego
  • aktualne Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia
  • książeczka żeglarska
  • świadectwa przeszkolenia:

   -  w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym

   -  ratownika

   -  ITR-y

   -  ochrony p.poż. stopnia wyższego

   -  pierwszej pomocy medycznej

   -  ogólne operatora GMDSS

   -  przeszkolenia w zakresie obsługi i wykorzystania ECDIS

   -  dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony statku

   -  nautyczne dowodzenie statkiem

Przewidywana data zatrudnienia:

30.06.2017r.

Dokumenty

Aplikację (CV  i  list motywacyjny), podanie o zatrudnienie oraz oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016 poz.922)" prosimy przesyłać w terminie do 23.06.2017r. na adres  armatoratam.gdynia.pl podając w tytule nazwę stanowiska.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgodyna przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

AMG Dział Armatorski

Wytworzył informację:

Dział Kadr i Płac
01.06.2017
Wprowadzenie:
M.Pałka 01.06.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Pałka 01.06.2017