Samodzielny księgowy, Kwestura

Stanowisko: Samodzielny księgowy

Wymiar czasu pracy: cały etat

Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe

wykształcenie wyższe (ew. studentka ostatniego roku prawa lub rachunkowości); dobra znajomość komputera (pakietu Microsoft); rzetelność, dokładność, terminowość; samodzielność.

Mile widziane:

doświadczenie w pracy w księgowości; doświadczenie w pracy na systemach ERP.

Przewidywana data zatrudnienia: 01.04.2017r.

Dokumenty: CV oraz oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2016.922)" należy składać w pokoju F-26 lub na adres mailowy: administracjaatpraca.am.gdynia.pl (podając w tytule nazwę stanowiska) w terminie do 27.03.2017roku.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Podmiot udostępniający: 

AMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Kwestor AMG
17.03.2017
Wprowadzenie:
M.Krakowska 17.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Krakowska 17.03.2017