Kapitan na statku szkolnym "HORYZONT II"

Stanowisko:

Kapitan

Wymiar czasu pracy:

1 etat

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie

Praktyka

- Dyplom kpt. ż. w.

- Doświadczenie na stanowisku kapitana w żegludze dalekomorskiej

- Aktualne Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia

- Aktualne certyfikaty i świadectwa

Przewidywana data zatrudnienia:

Kwiecień 2017r.

Dokumenty

Aplikację (CV  i  list motywacyjny), podanie o zatrudnienie oraz oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2016 poz. 922)" prosimy przesyłać w terminie do 24.03.2017 r. na adres  armatoratam.gdynia.pl podając w tytule nazwę stanowiska.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

AMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski
13.03.2017
Wprowadzenie:
--- 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 19.09.2017