Kucharz na statku szkolnym "Horyzont II"

Stanowisko:

Kucharz

Wymiar czasu pracy:

1 etat

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie

Praktyka

- Świadectwo Kucharza Okrętowego

- Doświadczenie na stanowisku Kucharza Okrętowego

- Aktualne Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia

- Świadectwo Przeszkolenia w Zakresie Bezpieczeństwa (Basic Safety Certificate) oraz w zakresie problematyki ochrony na statku dla członków załóg z wyznaczonymi obowiązkami ratownika

- Książeczka sanitarno-epidemiologiczna

Przewidywana data zatrudnienia:

27.02.2017 r. na zastępstwo

Dokumenty

Aplikację (CV  i  list motywacyjny), podanie o zatrudnienie oraz oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.922)" prosimy przesyłać w terminie do 21.02.2017 r. na adres  armatoratam.gdynia.pl podając w tytule nazwę stanowiska.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

AMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski
16.02.2017
Wprowadzenie:
--- 16.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 19.09.2017