Starszy referent

Stanowisko: Starszy referent

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Komórka organizacyjna: Wydział Elektryczny/Katedra Elektroniki Morskiej

Wymagania, kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

- wykształcenie wyższe - studia techniczne z zakresu elektrotechniki, elektroniki, energetyki;

- znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym;

- wiedza i umiejętność z zakresu podstawowych napraw sprzętu elektronicznego i technicznego.

Przewidywana data zatrudnienia: luty / marzec 2017r.

Dokumenty:  CV, list motywacyjny oraz  oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.922)" należy składać na adres  k.detkaatwe.am.gdynia.pl w terminie do 19.02.2017r.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Podmiot udostępniający: 

AMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dziekan WE
15.02.2017
Wprowadzenie:
M.Krakowska 15.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 27.02.2017