Oficer Elektroautomatyk na statku szkolnym "Horyzont II"

Stanowisko:

Oficer Elektroautomatyk

Wymiar czasu pracy:

1 etat

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie

Praktyka

  • Dyplom Oficera Elektroautomatyka Okrętowego
  • Doświadczenie na stanowisku Oficera Elektroautomatyka
  • Aktualne Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia
  • Świadectwo przeszkolenia w zakresie: bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, ITRy i pierwszej pomocy medycznej
  • Świadectwo ratownika
  • Świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielanymi obowiązkami w zakresie ochrony statku
  • Świadectwo przeszkolenia w zakresie dowodzenia siłownią okrętową

Przewidywana data zatrudnienia:

 27.02.2017 r.

Dokumenty

CV, list motywacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych, Dz.U.2016.1842) należy składać na adres armatoratam.gdynia.pl w terminie do 19.02.2017 roku, podając w tytule nazwę stanowiska.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

 

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

AMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski
01.02.2017
Wprowadzenie:
--- 01.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 19.09.2017