Starszy Oficer Mechanik na statku szkolnym Horyzont II

Stanowisko:

Starszy Oficer Mechanik

Wymiar czasu pracy:

1 etat

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie

Praktyka

- Dyplom Starszego Oficera Mechanika na statkach o mocy maszyn od 750 do 3000 kW,

- Co najmniej 3 – lenie doświadczenie na stanowisku Starszego Oficera Mechanika

- Aktualne Międzynarodowe Morskie Świadectwo Zdrowia

- Aktualne świadectwa (w tym: bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna, ochrona ppoż st. wyższy, ITRy, udzielnie pierwszej pomocy, św. ratownika, św. przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony, ISM, św. przeszkolenia w zakresie dowodzenia siłownią okrętową)

Przewidywana data zatrudnienia:

27.02.2017 r.

Dokumenty

CV, list motywacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016.922) należy składać na adres armatoratam.gdynia.pl w terminie do 19.02.2017roku.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

AMG Dział Kadr i Płac

Wytworzył informację:

Dział Armatorski
27.01.2017
Wprowadzenie:
--- 27.01.2017
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 19.09.2017