Zarządzenie 12-04

Nr 12, z dnia 15 lipca 2004r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 05.02.2004r dotyczącej Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych

 

(obowiązuje zarz. nr 7 z 29.05.09)

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

Rektor AMG
15.07.2004
Wprowadzenie:
E.Pryłowska 23.08.2013
Ostatnia modyfikacja:
G.Pawłowska 06.09.2013