Jakość wody w basenie

Jakość wody w basenie

 

15. Na podstawie &7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na
     pływalniach, Akademia Morska w Gdyni informuje, że według przeprowadzonych ostatnio badań, woda w niecce basenowej spełnia
     wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu, oprócz parametru chloru związanego w systemie cyrkulacji wody basenowej.
     W związku z powyższym planuje się podjęcie działań naprawczych polegających na weryfikacji proporcji dozowania chemii basenowej
     oraz wykonaniu dodatkowego badania kontrolnego wody w cyrkulacji. Planowany termin doprowadzenia jakości wody do odpowiednich
     wymogów przewidziany jest na 07.03.2017r. Szczegółowe wyniki badań są dostępne w biurze Pływalni.
 
14.  Na podstawie &7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na
      pływalniach, Akademia Morska w Gdyni informuje, że według przeprowadzonych ostatnio badań, woda w niecce basenowej spełnia
      wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu, oprócz parametru chloru związanego w systemie cyrkulacji wody basenowej.
      W związku z powyższym planuje się podjęcie działań naprawczych polegających na weryfikacji proporcji dozowania chemii basenowej.
      Planowany termin doprowadzenia jakości wody do odpowiednich wymogów przewidziany jest na 15.02.2017r. Szczegółowe wyniki badań
      są dostępne w biurze Pływalni.
 
13. Na podstawie &7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na
      pływalniach, Akademia Morska w Gdyni informuje, że według badań z dnia 13.01.2017 r., woda w niecce basenowej spełnia wymagania
      określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu, oprócz parametru chloru związanego w systemie cyrkulacji wody basenowej. W związku
      z powyższym planuje się podjęcie działań naprawczych polegających na weryfikacji proporcji dozowania chemii basenowej. Planowany
      termin doprowadzenia jakości wody do odpowiednich wymogów przewidziany jest na 15.02.2017r.  Szczegółowe wyniki badań są dostępne
      w biurze Pływalni.
 
12. Na podstawie &7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda
     na pływalniach, Akademia Morska w Gdyni informuje, że według badań z dnia 30.12.2016 r., woda w niecce basenowej spełnia wymagania
     określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Szczegółowe wyniki badań są dostępne w biurze Pływalni.
 
11. Na podstawie &7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda
     na pływalniach, Akademia Morska w Gdyni informuje, że według badań z dnia 23.11.2016 r., woda w niecce basenowej spełnia wymagania
     określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu, oprócz parametrów chloru wolnego i chloru związanego w wodzie pobranej do badań
     z niecki basenowej, oraz parametrów chloru związanego i redox w wodzie pobranej do badań z systemu cyrkulacji. W związku
     z powyższym planuje się podjęcie działań naprawczych, polegających na całkowitej wymianie wody w niecce basenowej i systemie
     cyrkulacji.
     Planowany termin doprowadzenia jakości wody do odpowiednich wymogów przewidziany jest na 31.12.2016. Szczegółowe wyniki
     badań są dostępne w biurze Pływalni.
 
10. Na podstawie  przeprowadzonych  w dniu  21.11.2016r.  badań, stwierdzono, że woda na Pływalni Krytej AMG spełnia wymagania
     określone w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.  Wyniki dostępne są w biurze Pływalni.
 
9. Na podstawie  przeprowadzonych  w dniu  07.11.2016r.  badań, stwierdzono, że woda na Pływalni Krytej AMG spełnia wymagania określone
      w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.  Wyniki dostępne są w biurze Pływalni.
 
8. Na podstawie  przeprowadzonych  w dniu  25.10.2016r.  badań, stwierdzono, że woda na Pływalni Krytej AMG spełnia wymagania określone
      w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.  Wyniki dostępne są w biurze Pływalni.
 
7. Na podstawie przeprowadzonych w dniu 10.10.2016r. badań, stwierdzono, że woda Pływalni Krytej AMG spełnia wymagania określone
    w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r., oprócz parametru redox w systemie cyrkulacji basenu. W związku
    z powyższym podjęto następujące działania naprawcze: wykonanie badania kontrolnego wody, weryfikacja poziomu pH wody, weryfikacja
    stężeń chemii basenowej. Planowany termin doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań: 14.11.2016 r.
 
6. Na podstawie  przeprowadzonych  w dniu  26.09.2016r.  badań, stwierdzono, że woda na Pływalni Krytej AMG spełnia wymagania określone
      w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.  Wyniki dostępne są w biurze Pływalni.
 
5.  Na podstawie  przeprowadzonych  w dniu  22.08.2016r.  badań, stwierdzono, że woda na Pływalni Krytej AMG spełnia wymagania określone
      w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.  Wyniki dostępne są w biurze Pływalni.
 
4.  Na podstawie  przeprowadzonych  w dniu  08.08.2016r.  badań, stwierdzono, że woda na Pływalni Krytej AMG spełnia wymagania określone
      w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.  Wyniki dostępne są w biurze Pływalni
 
3.  Na podstawie  przeprowadzonych  w dniu  08.07.2016r.  badań, stwierdzono, że woda na Pływalni Krytej AMG spełnia wymagania określone
      w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.  Wyniki dostępne są w biurze Pływalni
 
2.  Na podstawie  przeprowadzonych  w dniu  22.06.2016r.  badań, stwierdzono, że woda na Pływalni Krytej AMG spełnia wymagania określone
      w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.  Wyniki dostępne są w biurze Pływalni
 
1.  Na podstawie  przeprowadzonych  w dniu  16.06.2016r.  badań, stwierdzono, że woda na Pływalni Krytej AMG spełnia wymagania określone
      w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.  Wyniki dostępne są w biurze Pływalni

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

Redakcja BIP
30.06.2016
Wprowadzenie:
G.Pawłowska 30.06.2016
Ostatnia modyfikacja:
G.Pawłowska 21.02.2017