Jakość wody w basenie

 

Na podstawie &7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Akademia Morska w Gdyni informuje, że według przeprowadzonych ostatnio badań, woda w niecce basenowej spełnia wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Szczegółowe wyniki badań są dostępne w biurze Pływalni. Szczegółowe wyniki badań są dostępne w biurze Pływalni

 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

Redakcja BIP
23.06.2017
Wprowadzenie:
G.Pawłowska 30.06.2016
Ostatnia modyfikacja:
G.Pawłowska 23.06.2017