Jakość wody w basenie

Na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, Akademia Morska w Gdyni informuje, że według przeprowadzonych ostatnio badań, woda w niecce basenowej spełnia wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu, oprócz parametru potencjału redox w systemie cyrkulacji wody basenowej. W związku z powyższym planuje się podjęcie działań naprawczych polegających na weryfikacji proporcji dozowania chemii basenowej oraz wykonaniu badania kontrolnego. Planowany termin doprowadzenia jakości wody do odpowiednich wymogów przewidziany jest na 23.02.2018 r. Szczegółowe wyniki badań są dostępne w biurze Pływalni.

 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

Redakcja BIP
18.09.2017
Wprowadzenie:
G.Pawłowska 30.06.2016
Ostatnia modyfikacja:
D.Bogusz 12.02.2018