2017

Zarządzenia Rektora AMG

  • Nr 5 z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie gromadzenia, dokumentowania, opracowywania i upowszechniania dorobku publikacyjnego pracowników, doktorantów i studentów Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 4 z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie Uczelnianego Systemu Ewidencji Dorobku Naukowego (SED) nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 3 z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Obiektu nr 2.
  • Nr 2 z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej.
  • Nr 1 z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej.

 

Komunikaty Rektora AMG  

  • Nr 2 z dnia 15.02.2017r. dotyczący premii indywidualnych dla nauczycieli akademickich w roku 2017.
  • Nr 1 z dnia 2 stycznia 2017r. dotyczący wysokości dofinansowania udziału nauczycieli akademickich i doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni w konferencjach naukowych.

 

Komunikaty Kanclerza AMG  

  • Nr 1 z dnia 20.01.2017r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.

Uchwały Senatu AMG 

Protokoły z posiedzeń senatu AMG są dostępne w zakładce "dla pracowników"

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Pryłowska
03.01.2017
Wprowadzenie:
E.Pryłowska 03.01.2017
Ostatnia modyfikacja:
E.Pryłowska 20.02.2017