2008

Zarządzenia Rektora AMG

  

 • Nr 13, z dnia 20 grudnia 2008 r. w sprawie zasad rachunkowości i zakładowego planu kont dla Akademii Morskiej w Gdyni
 • Nr 12, z dnia 20 grudnia 2008 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej.
 • Nr 11, z dnia 20 grudnia 2008 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.
 • Nr 10, z dnia 20 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Zakładowej Komisji BHP.
 • Nr 9, z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 8, z dnia 01 października 2008 r. w sprawie zgłaszania do Działu Technicznego Akademii Morskiej w Gdyni zamierzeń remontowych planowanych do realizacji w roku nastepnym.
 • Nr 7, z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 6, z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie utrzymania higieny oraz zasad i norm zaopatrzenia w środki higieny osobistej.
 • Nr 5, z dnia 06 czerwca 2008 r. w sprawie stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych Akademii morskiej w Gdyni.
 • Nr 4, z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Nr 3, z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie wnioskowania i realizacji projektów finansowanych ze środków zagranicznych i krajowych. 
 • Nr 2, z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska ds organizacyjnych w Akademi Morskiej w Gdyni.
 • Nr 1, z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany nazwy Działu Wydawnictw Akademii Morskiej w Gdyni.

 

 Komunikaty Rektora AMG

 • Nr 2, z dnia 04 grudnia 2008 r. w sprawie terminów realizacji zadań niezbędnych do  sporządzenia kompletnej sprawozdawczości finansowej AM za 2008 rok.
 • Nr 1, z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie dnia rektorskiego.

 

Uchwały Senatu AMG

 • Nr 11, z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uznawania w postępowaniu rekrutacyjnym certyfikatów z języków obcych w roku akademickim 2009/2010.
 • Nr 10, z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie miejsca i roli projektu MODERNIZACJA INFRASTRUKTUY DYDAKTYCZNEJ AKADEMII MORSKIEJ (MIDAM) w strategii rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 9, z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie akceptacji wyboru audytora badającego sprawozdania finansowe za rok 2008.
 • Nr 8, z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie korekty planu rzeczowo - finansowego Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2008.
 • Nr 7, z dnia 30 października 2008 r. w sprawie podwyższenia dodatku funkcyjnego rektora, prorektorów i dziekanów.
 • Nr 6, z dnia 30 października 2008r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego ze środków pozabudżetowych dla prodziekanów, kanclerza i kwestora.
 • Nr 5, z dnia 30 października 2008 r. w sprawie skaładu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów.
 • Nr 4, z dnia 30 października 2008 r. w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej Akademii dla Studentów.
 • Nr 3, z dnia 30 października 2008 r. w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycili Akademickich.
 • Nr 2, z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przyjęcia "trybu postępowania przy zatrudnianiu w Akademii Morskiej w gdyni osób na stanowiskach profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego".
 • Nr 1, z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powołania Senackich Komisji na kadencję 2008-2012.

 

 • Nr 69, z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody narealizację kształcenia zamawianego.
 • Nr 68, z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2008.
 • Nr 67, z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie pensum dydaktycznego w roku akademickim 2008/2009, warunków jego obniżania oraz zasad oblicznia godzin dydaktycznych.
 • Nr 66, z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007r.
 • Nr 65, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie rozważenia i roztrzygnięcia zagadnień wyborczych przedstawionych przez Ministerstwo Infrastruktury w piśmie z dnia 23 kwietnia 2008r.
 • Nr 64, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uznawania w postepowaniu rekrutacyjnym certyfikatów z języków obcych w roku akademickim 2008/2009.
 • Nr 63, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Akademii Morskiej w Gdyni laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata akademickie 2009/2010 - 2011/2012.
 • Nr 62, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłat semestralnych za studia niestacjonarne i podyplomowe.
 • Nr 61, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie naboru kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009.
 • Nr 60, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie limitu naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2008/2009.
 • Nr 59, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2009/2010.
 • Nr 58, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności uczelni za okres 01.01.2007-31.12.2007.
 • Nr 57, z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie poparcia kandydatury prof. Tadeusza Lutego w wyborach uzupełniających do EUA Board.
 • Nr 56, z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie powołania kierunku studiów Inżynieria Bezpieczeństwa na Wydziale Mechanicznym.
 • Nr 55, z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia procedury opiniowania wniosków o nagrodę Ministra Infrastruktury.
 • Nr 54, z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborów w Akademii Morskiej w Gdyni na kadencję 2008/2012.
 • Nr 53, z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Akademii Morskiej w Gdyni laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata akademickie 2006/2007 - 2008/2009.
 • Nr 52, z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie nawiązania współpracy z Batumi State Maritime Academy.
 • Nr 51, z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na okres I-V 2008r.

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Prylowska
21.08.2013
Wprowadzenie:
E.Pryłowska 21.08.2013
Ostatnia modyfikacja:
E.Pryłowska 14.04.2014