2002

Zarządzenia Rektora AMG

 

  • Nr 7, z dnia 03 grudnia 2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
  • Nr 6, z dnia 02 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy.
  • Nr 5, z dnia 09 września 2002 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej  w Akademii Morskiej w Gdyni.
  • Nr 4, z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Akademii Morskiej w Gdyni.( zmiany w zarz. nr 3 z 21.01.03)  (obowiązuje zarz. nr 5 z 05.02.04)
  • Nr 3, z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy i dnia rektorskiego.
  • Nr 2, z dnia 02 stycznia 2002 r. w sprawie 1. Podziału środków przewidzianych w umowach na pokrycie kosztów pośrednich wynikających z realizacji prac naukowo-badawczych i naukowo-usługowych; 2. Obowiązku zgłaszania składnych i przyjętych do realizacji  wniosków projektowych i umów. ( zmiany w zarz. nr 17 z 15.12.03) ( obowiązuje zarz. nr 6 z 11.06.07)
  • Nr 1, z dnia 02 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższa Szkoła Morska w Gdyni na Akademia Morska w Gdyni.

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Prylowska
21.08.2013
Wprowadzenie:
E.Pryłowska 21.08.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 23.09.2013